Forskningsanslag inom hjärt- och lungsjukdomar

mats klebergs stiftelse

Här får du information om de olika stegen för att söka anslag. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

 

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem. Ansökan öppnar den 15 februari och ska vara stiftelsen tillhanda senast den 8 april kl. 23:59.

Behandling av personuppgifter, Dataskyddspolicy

 

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera ditt konto.

 

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information som efterfrågas, se nedan. De fält som är obligatoriska blir gröna när du fyllt i dem. Observera att stiftelsen ej godkänner enbart hänvisning till bilaga. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda kommer du inte att kunna lämna in din ansökan. Gå tillbaka och fyll i de fält som inte blivit gröna.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre redigeras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in.

 

Att fylla i formuläret

Fyll i alla obligatoriska fält.

Att tänka på:

Steg 3: Vid kategori – välj Forskning inom hjärt-/lungsjukdomar

Vid Tidigare erhållna medel – endast från Mats Klebergs Stiftelse. Ange vilket/vilka år du erhållit medel samt när detta redovisades.

Steg 4: Stiftelsen ser helst att projektets forskningsprogram tydligt sammanfattas under respektive rubrik som har en bokstavsbegränsning på 1 500 per ruta. Vid behov, komplettera med bilaga.

Steg 5: Vid Övriga bidragsgivare – ange om medel för samma ändamål sökts eller erhållits.

Steg 6: Vid Inkomster – avser sammantagen budget för aktuellt projekt (ej personliga inkomster).

Vid Utgifter – specificera kostnader för utrustning och drift (material, resor samt övriga kostnader) för sökt projekt.

Steg 7: Vid Övriga bilagor, bifoga:

  • Forskningsprogram ( om utrymme under steg 4 ej är tillräckligt)
  • CV med publikationslista (huvudsökande)
  • Godkänd etisk ansökan

 

Till ansökan