Beviljade bidrag

mats klebergs stiftelse

BEVILJADE BIDRAG MATS KLEBERGS STIFTELSE

 

2022

Kategori: Forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Den individuella CF-kliniken – indivianpassad och tillgänglig vård hos barn med cystisk fibros

Lunds universitet
Hjärtesaker – biofilmer på kardiovaskulära proteser och mikrobiologiska egenskaper och antibiotikakänslighet

Karolinska institutet
Registerstudier av kateterburen och kirurgisk behandling av aortaklaffsjukdom

Region Skåne
Epidemiology, etiology and outcome of aortic graft and endograft infection in bloodstream infection, a population based study in South Sweden

 

Kategori: Undervisning/utbildning

Stiftelsen Våga vá dig själv
Ledarutbildning för unga ledare

Svenska Röda Korsets ungdomsförbund
Läxhjälp online

Stiftelsen Child 10
Stöd till arbetet mot människohandel och sexuellt utnyttjade av barn

Raoul Wallenberg Academy
Stöd till kubprojektet

DressagePower
Stöd till Academy Dressage & Jumping

Zelmerlöf & Björkman Foundation
Bidrag till stipendier till elever vid Kenswed Academy

Human Rights Watch Scandinavia
Stöd till arbetet för att få fler länder att ansluta sig till ”Safe Schools Declaration” för att skydda skolor vid krig

 

Kategori: Vård av barn

Stockholms Scoutdistrikt
Läger för barn och unga på Vässarö

Tibble Sjöscoutkår
Nya optimistjollar

Bris – Barnens rätt i samhället
Drift av Bris stödverksamhet

Korpföreningen Huddinge/Botkyrka
Korpen sommarläger för barn med särskilda behov

Stiftelsen Våga vá dig själv
Lägerverksamhet för barn 12 – 15 år

Ersta Diakonisällskap
Verksamhetsbidrag Vändpunkten 2022

Tillsammans Sverige mot sexuellt våld
Verksamhetsbidrag till stödgrupp för unga som utsatts för sexuellt våld

Stiftelsen Hippocampus
Verksamhetsbidrag 2022

Föreningen Skeppsholmsgården
Bidrag till kolloverksamheten ombord på tre segelfartyg

Föreningen Hand in Hand
Verksamhetsstöd till Hand in Hands arbete för att utrota fattigdom