Beviljade bidrag

mats klebergs stiftelse

BEVILJADE BIDRAG MATS KLEBERGS STIFTELSE

 

2023

Kategori: Forskning

Karolinska Sjukhuset/Södersjukhuset
Traumatisk aortaskada – Resultat av olika behandlingsstrategier, riskfaktorer och prognostiska markörer.

Region Skåne, VO hjärt och lungmedicin
Ischaemic heart disease in patients with congenital heart disease

Karolinska Institutet, inst. för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Vätskeintag hos patienter med hjärtsvikt

 

Kategori: Undervisning/utbildning

Raoul Wallenberg Academy
Kubprogrammet – främja utbildning och undervisning för unga i mänskliga rättigheter och samtidigt stärka lärare med verktyg och förhållningssätt som kan implementeras direkt i undervisningen.

Stockholm handikapp ridklubb
Erbjuda barn/ungdom med funktionsvariationer möjlighet att genom ridning och utifrån sina egna förutsättningar, delta i en aktivitet som stärker självkänsla och fysik.

Ung cancer
Digital rehabiliteringskurs för unga vuxna som lever med eller nära någon med cancer.

Stiftelsen Våga vá dig själv
Ledarutbildning för unga ledare

DressagePower Club
Utbildning

Svenska Röda Korsets ungdomsförbund
Digital läxhjälp till alla de elever som fallit efter i skolarbetet under pandemins distansundervisning.

Human Rights Watch Scandinavia
Stöd till skolor, lärare och elever under väpnade konflikter.

Zelmerlöf & Björkman Foundation
En fortsättning på stödet till utsatta ungdomar i Kenya från utbildning till självförsörjning genom att erbjuda gymnasieelever stipendier för högre utbildning.

 

Kategori: Vård av barn

Korpföreningen Huddinge Botkyrka
Sommarläger med aktiviteter för barn och unga i Botkyrka med funktionsnedsättning, NPF-diagnos eller socioekonomisk utsatthet.

Stockholms Scoutdistrikt
Äventyr och utmaningar för barn och unga på Vässarö.

Svenska downföreningen
Bidrag till småbarnsläger för barn med Downs syndrom.

Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap
Verksamhetsstöd Vändpunkten 2023

Stiftelsen Våga vá dig själv!
Lägerverksamhet för att skapa bestående skillnad i ungdomars liv via goda exempel och positiva aktiviteter.

Jontefondens insamlingsstiftelse
Stödverksamhet åt transplanterade barn och ungdomar, livslångt sjuka med livet framför sig.

Maskrosbarn
Verksamhetsstöd

BRIS – Barnens rätt i samhället
Verksamhetsstöd

Föreningen tillsammans med sexuellt våld
Genomförande av en stödgrupp för unga som utsatts för sexuellt våld.

Föreningen Skeppsholmsgården
Bidrag till skutkollo ombord på Skeppsholmsgårdens tre segelfartyg.

Stiftelsen Hippocampus
Verksamhetsstöd