Beviljade bidrag

mats klebergs stiftelse

BEVILJADE BIDRAG MATS KLEBERGS STIFTELSE

 

2021

Kategori: Forskning

Karolinska Institutet: “The biology and targeting of Smooth Muscle Cells for translational approaches  in Vascular Disease”

Södertälje Sjukhus: “Acute kidney injury after surgery – pathophysiology, prognosis, and prevention”

Biomedicine: “The Covid 19 receptor ACE2 upregulation in heart failure”

Malin Stenman:”Depression och delirium hos hjärtkirurgiska patienter”

Kategori: Undervisning/utbildning

Mattecentrum:  Sedan 2008 har den ideella föreningen Mattecentrum arbetat för att utjämna klyftor inom matematikinlärning bland barn och unga; öka kunskapen i matematik och öka intresset för matematik – gratis!

Raoul Wallenberg Academy: RWA driver sedan åtta år tillbaka Kubprogrammet som stöttar skolor att arbeta strategiskt med värdegrundsuppdraget. RWA vill genomföra en digital transformation av programmet för att stå bättre rustade för att möta en värld efter pandemin.

DressagePower Academy: En breddsatsning för dressyrintresserad ungdom 12-21 år för att stärka den svenska dressyrsportens framtid.

Löparakademin if: Ett ungdomsprogram för jämlik hälsa, personlig utveckling och social inkludering för högstadieungdomar i socioekonomiskt utsatta områden

Human Rights Watch Scand: HRW har lett arbetet med att skydda skolor i väpnad konflikt. 107 länder har signerat deklarationen Safe Schools Declaration. Vill påverka fler att anta den och skydda skolor för de som behöver det mest: barnen.

Zelmerlöw&Björkman Found: Forsättning på projektstöd till klasser i Kenswed Academy i Kenya; lärarlöner, skolmaterial, rent vatten och hälsosam mat.

Hugo Ticciati: Möte med en mästare – Arvo Pärt: Ett genomgripande program i samarbete med Arvo Pärt Centre och Det Danske Ungdomsensemble som ger 40 unga musiker möjlighet att studera Arvo Pärts musik och tankevärld och möta mästaren på hans hemmaplan.

Hello World!: Digitalt inspirationsmaterial och ett förkunskapstest i form av ett quiz för att sänka tröskeln till det digitala skapandet för barn och unga.

Kategori: Vård av barn

Maskrosbarn: Stödjande verksamhet i Stockholm

Föreningen Tillsammans Sverige mot sexuellt våld: Att involvera ungdomar i beslutsfattande processer inom föreningslivet för att skapa våldspreventiva och stödjande insatser mot sexuellt våld.

Korpförening Huddinge-Botkyrka-Korpen: Skapa sommarläger åt de barn och unga i Botkyrka som utesluts från andra föreningars verksamhet pga NPF-diagnos, funktionsnedsättning eller socioekonomisk utsatthet.

Bris-Barnens rätt i samhället: Drift av Bris stödverksamhet, Online stöd och Gruppstöd

Stiftelsen våga va’ dig själv: Sommarläger hela sommarlovet uppdelat på 6 lägerperioder och ett vinterläger 2021 samt tillhörande kostnadsfria återträffar under året

Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap: Verksamhetsbidrag Ersta Vändpunkten 2021

Stockholms scoutdistrikt: Läger på Vässarö för Barn och Unga

Stiftelsen Hippocampus: Bidrag till verksamheten.

Föreningen Skeppsholmsgården: Ge barn och ungdomar i Stockholm ett spännande äventyr och fint sommarminne med seglingar ombord på Shamrock

Föreningen Hand in Hand: Säkerställa att utsatta barn i Indien får tillgång till den skolgång de behöver och har rätt till.