Om Stiftelsen

mats klebergs stiftelse

Mats Klebergs Stiftelse bildades 2001 av familjen Wallenius-Kleberg till minne av Mats Kleberg som gick bort 1999, endast 26 år gammal. Mats var Margareta Wallenius-Klebergs yngste son som vid 24 års ålder drabbades av cancer i hjärtat.

 

SYFTE

Stiftelsens ändamål är att främja vård och utveckling av barn, undervisning eller utbildning samt främja vetenskaplig forskning eller förvärv av utrustning för forskningsändamål inom hjärt- och lungsjukdomar.

Anslag delas ut till årligen till organisationer som på olika sätt har till ändamål att hjälpa barn för den verksamhet organisationen bedriver eller till projekt inom och utom landet som kommer barn tillgodo genom utgivande av anslag till forskningsprojekt och förvärv av utrustning för forskningsändamål avseende hjärt- och lungsjukdomar.

 

STYRELSE

Jonas Kleberg

Annika Bootsman Kleberg

Lennart Hagel

Katarina Lund

Mikael Runsiö